โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Somdejphrajaotaksin Maharaj Hospital