Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 สิงหาคม 2563 จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 สิงหาคม 2563 จำนวน 3 อัตรา

(รายละเอียดแนบท้ายเอกสาร)

Check Also