Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

About งานพัสดุ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Check Also