Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรับบริจาค / คุณแม่จินตนา พิริยะโภคานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนในการปรับปรุงพัฒนาอาคาร และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

คุณแม่จินตนา พิริยะโภคานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนในการปรับปรุงพัฒนาอาคาร และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

คุณแม่จินตนา พิริยะโภคานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนในการปรับปรุงพัฒนาอาคาร และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 12363201_1002378196470460_8207140771181812646_o

Check Also

50954251_2527066324033131_4285948594822840320_o

วันที่ 30 มกราคม 2562 ท่านเจ้าอาวาสวัดดอยงู อ.บ้านตาก จ.ตาก บริจาคเจลทำ Ultrasound จำนวน 2แกลลอน แก่หน่วยงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 30 มกราค …