Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรับบริจาค / คุณละม่อม ขันธเลิศและคณะ บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนอาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

คุณละม่อม ขันธเลิศและคณะ บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนอาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ทีมโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก รับมอบเงินบริจาค จากคุณละม่อม ขันธเลิศและคณะ จำนวนเงิน 113,100 บาท เพื่อสมทบทุนอาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

we

Check Also

50954251_2527066324033131_4285948594822840320_o

วันที่ 30 มกราคม 2562 ท่านเจ้าอาวาสวัดดอยงู อ.บ้านตาก จ.ตาก บริจาคเจลทำ Ultrasound จำนวน 2แกลลอน แก่หน่วยงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 30 มกราค …