Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวกิจกรรม/โครงการ / วันที่ 9-10 เมษายน 2562 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดยนพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และกลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน/อุบัติภัยจากสารเคมีอันตราย ในเขตพื้นที่เมืองตาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและเครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัย

วันที่ 9-10 เมษายน 2562 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดยนพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และกลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน/อุบัติภัยจากสารเคมีอันตราย ในเขตพื้นที่เมืองตาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและเครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัย

วันที่ 9-10 เมษายน 2562 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดยนพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และกลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน/อุบัติภัยจากสารเคมีอันตราย ในเขตพื้นที่เมืองตาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและเครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัย โดยมีทีมวิทยากร คุณวินัย ทองชุบ และคณะ เป็นผู้ฝึกอบรม มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัย เข้าร่วมโครงการกว่า 100คน ณ ห้องประชุมพระราม 9 ชั้น 7 อาคาร100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

56664761_2642300632478200_7529402257746427904_o 56749262_2642311505810446_9203120660463747072_o

Check Also