Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรับบริจาค / เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 คุณสุทธิชัย วิโรจวานิช (ร้านซื่อตรง) บริจาคเงินให้งานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน 30,000 บาท ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 คุณสุทธิชัย วิโรจวานิช (ร้านซื่อตรง) บริจาคเงินให้งานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน 30,000 บาท ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 คุณสุทธิชัย วิโรจวานิช (ร้านซื่อตรง) บริจาคเงินให้งานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน 30,000 บาท ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

41455719_2247918831947883_8679434915810377728_o (1)

Check Also

DSC_0758

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับมอบเครื่องฝึกอบรมการใช้ AED (เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติและหุ่นฝึกการทำ CPR) จากลูกเรือไทยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์บริจาคเครื่องฝึกอบรมการใช้ AED (เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติและหุ่นฝึกการทำ CPR)

วันที่ 16 ตุลาค …