Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวกิจกรรม/โครงการ / วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรและประชาชนเกิดความตระหนักรู้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยมุ่งเน้นการกำจัดขยะหรือภาชนะที่มีน้ำขัง และทำลายวัชพืช เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบริเวณโรงพยาบาล โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาจำนวน 67 คน

69548403_2986814511360142_3498484856705253376_o 69462108_2986815721360021_7298005289742106624_o 69576483_2986816881359905_7182864255987744768_o

Check Also