Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรับลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 มกราคม 2563

ประกาศรับลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 มกราคม 2563

ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

Check Also

คลินิกนอกเวลา

มิติใหม่ของการบริการ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช