Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / จังหวัดตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบฐานรองน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ชนิดงอเข่าได้มาก จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,258,320.00 (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายการ ข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบฐานรองน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ชนิดงอเข่าได้มาก จำนวน 30 ชุด

จังหวัดตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบฐานรองน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ชนิดงอเข่าได้มาก จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,258,320.00 (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายการ ข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบฐานรองน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ชนิดงอเข่าได้มาก จำนวน 30 ชุด

ประกาศเผยแพร่ 2563

Check Also

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย็ก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://process …