Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพนระเจ้าตากสินมหาราช

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพนระเจ้าตากสินมหาราช

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

รายละเอียดแนบท้ายเอกสาร

Read More »

ประกาศายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) และ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามเอกสารแนบท้ายนี้

Read More »

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานบริการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

เอกสารแนบท้ายประกาศ

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

(ตามเอกสารแนบท้ายนี้) 

Read More »

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

ตามเอกสารแนบท้ายนี้

Read More »