Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับมอบเครื่องฝึกอบรมการใช้ AED (เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติและหุ่นฝึกการทำ CPR) จากลูกเรือไทยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์บริจาคเครื่องฝึกอบรมการใช้ AED (เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติและหุ่นฝึกการทำ CPR)

DSC_0758

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนว …

Read More »

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 คุณณัฐสวรรณ ปิ่นพาน ร้านสินสมบัติ บริจาคเงินจำนวน 15,000 บาท มอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

59383

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 คุณณัฐสวรรณ ปิ่นพาน ร้านสินส …

Read More »

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 หจก.ห้างทองรุ่งเรืองเยาวราช จังหวัดตาก บริจาคเงิน 20,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU)

71660880_3119920284716230_749651958440132608_o

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 หจก.ห้างทองรุ่งเรืองเยาวราช จ …

Read More »

วันที่ 6 ตุลาคม 2562โรงพยาบาลสัตว์เมืองตากและคณะ บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

71882156_3119915141383411_3132708369282891776_o

วันที่ 6 ตุลาคม 2562โรงพยาบาลสัตว์เมืองตากและคณะ บ …

Read More »

คุณอุดร ตันติสุนทร บริจาคชุดเครื่องเสียง 1 ชุด มอบให้ จิตอาสาพาเพลินเพลง จังหวัดตาก ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

71339549_3096799447028314_6325512079885205504_o

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 คุณอุดร ตันติสุนทร บริจา …

Read More »

ผศ.พิเศษ นพ.ชัยกิจ อุดแน่น คุณธันฐภัทธ์ โชติรัศม์ภิญโญ บริจาคไมโครเวฟ 13 เครื่อง และตู้เย็น 6.3 คิว 1 เครื่อง มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

71936139_3078575222184070_3273767550688690176_o

ผศ.พิเศษ นพ.ชัยกิจ อุดแน่น คุณธันฐภัทธ์ โชติรัศม์ภ …

Read More »

นพ. มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำทีมเจ้าหน้าที่จากงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการ ระดับดี จาก สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในปี พ.ศ. 2562 จากผลงาน เรื่อง SKY DOCTOR โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล

70536801_792402637845575_5538068682732732416_n

นพ. มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพร …

Read More »

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

69576483_2986816881359905_7182864255987744768_o

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำน …

Read More »

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดประชุมวิชาการโรคหลอดเลือดสมอง วิทยากรโดย นพ.ชญานิน ศรีสุข อายุรแพทย์ระบบประสาท, นางธิดา ศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด วิทยากร โดย นพ.พงศธร พัชระสุภา อายุรแพทย์โรคหัวใจ

69056438_2986667034708223_8650074003978846208_o

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลสมเด็จพระเ …

Read More »