Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวกิจกรรมชาว รพ.ตสม.

ข่าวกิจกรรมชาว รพ.ตสม.

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริการนำส่งยาให้แก่ผู้ป่วย ให้แก่ผู่ป่วยโรคเรื้อรังที่มีอาการคงที่/อาการไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อของโรค COVID-19 โดยผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล

(เอกสารแนบท้ายประกาศ)​

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริการนำส่งยาให …

Read More »

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ชมรมไทเก็ก จังหวัดตาก มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท ให้หอผู้ป่วยหนักทารกแรดเกิด (NICU) สำหรับซื้อ Syring driver ให้ยาทารกวิกฤต จำนวน 2 ชุด

DSC_0805

Read More »

คุณอุดร ตันติสุนทร บริจาคชุดเครื่องเสียง 1 ชุด มอบให้ จิตอาสาพาเพลินเพลง จังหวัดตาก ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

71339549_3096799447028314_6325512079885205504_o

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 คุณอุดร ตันติสุนทร บริจา …

Read More »

นพ. มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำทีมเจ้าหน้าที่จากงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการ ระดับดี จาก สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในปี พ.ศ. 2562 จากผลงาน เรื่อง SKY DOCTOR โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล

70536801_792402637845575_5538068682732732416_n

นพ. มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพร …

Read More »

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

69576483_2986816881359905_7182864255987744768_o

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำน …

Read More »

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดประชุมวิชาการโรคหลอดเลือดสมอง วิทยากรโดย นพ.ชญานิน ศรีสุข อายุรแพทย์ระบบประสาท, นางธิดา ศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด วิทยากร โดย นพ.พงศธร พัชระสุภา อายุรแพทย์โรคหัวใจ

69056438_2986667034708223_8650074003978846208_o

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลสมเด็จพระเ …

Read More »

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจัดกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

59914987_448166986011100_6743311904141213696_n

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน …

Read More »