Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ชมรมไทเก็ก จังหวัดตาก มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท ให้หอผู้ป่วยหนักทารกแรดเกิด (NICU) สำหรับซื้อ Syring driver ให้ยาทารกวิกฤต จำนวน 2 ชุด

DSC_0805

Read More »

นพ. มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำทีมเจ้าหน้าที่จากงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการ ระดับดี จาก สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในปี พ.ศ. 2562 จากผลงาน เรื่อง SKY DOCTOR โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล

70536801_792402637845575_5538068682732732416_n

นพ. มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพร …

Read More »

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

69576483_2986816881359905_7182864255987744768_o

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำน …

Read More »

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดประชุมวิชาการโรคหลอดเลือดสมอง วิทยากรโดย นพ.ชญานิน ศรีสุข อายุรแพทย์ระบบประสาท, นางธิดา ศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด วิทยากร โดย นพ.พงศธร พัชระสุภา อายุรแพทย์โรคหัวใจ

69056438_2986667034708223_8650074003978846208_o

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลสมเด็จพระเ …

Read More »