Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย็ก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://process3.gprocurement.go.th

Read More »

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการการตรวจด้วยเครื่องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีความประสงค์จะ …

Read More »