Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จังหวัดตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบฐานรองน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ชนิดงอเข่าได้มาก จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,258,320.00 (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายการ ข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบฐานรองน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ชนิดงอเข่าได้มาก จำนวน 30 ชุด

ประกาศเผยแพร่ 2563

Read More »