Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการการตรวจด้วยเครื่องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีความประสงค์จะ …

Read More »

มอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน จำนวน 1 ฉบับ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกรณีของพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว

(รายละเอียดแนบท้ายเอกสาร)

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ พนักงานบริการ(ผู้ช่วยช่าง)

ตามเอกสารแนบท้ายนี้

Read More »

ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

(รายละเอียดแนบท้ายเอกสาร)

Read More »

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ คือ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง ภาพ 2 มิติ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,450,000 บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ได้รับการจัดสร …

Read More »

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ คือ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณ จำนวน 1 ชุด

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ได้รับการจัดสร …

Read More »