Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

ประกาศรับสมัครแพทย์แผนไทย

Read More »

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 สิงหาคม 2563 จำนวน 3 อัตรา

(รายละเอียดแนบท้ายเอกสาร)

Read More »

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งแต่วันที่ 3 – 14 สิงหาคม 2563 จำนวน 2 อัตรา ประกอบด้วยตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการพิเศษ และ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับชำนาญการพิเศษ

(รายละเอียดแนบท้ายเอกสาร)

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

(ประกาศแนบท้ายเอกสาร)

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

Read More »