• 6 กุมภาพันธ์ 2021

ระบบจองห้องพิเศษออนไลน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์นัดนอนโรงพยาบาล สามารถจองห้องพิเศษทางโทรศัพท์ผ่านศูนย์จองห้องพิเศษ หรือ สามารถจองห้องพิเศษออนไลน์ได้ด้วยตัวเองได้ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้