จักษุทั่วไป ศัลยกรรมจักษุตกแต่ง

- ตรวจรักษาโรคตา - ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างแก้ไขหนังตาตก ทำตาสองชั้น ดึงคิ้วแก้ไขท่อน้ำตาอุกตัน รักษาตาโปน

Appointmnet Schedules:

DayTimeAddress
  • Tuesday 
  • 17:00 - 19:00 
  • ที่ตั้ง : ตึกผู้ป่วยนอกใหม่