โรคเด็ก

- ตรวจรักษาโรคเด็กโดยแพทย์เฉพาะทาง - ตอบทุกปัญหาข้อข้องใจในการเลี้ยงดู "เลือกกิน-ติดเกมส์-สมาธิสั้น" - พ่อ-แม่ไม่ต้องขาดงาน บุตรหลานไม่ขาดเรียน