คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและฝังเข็ม

- ปวดตึงคอบ่าหลัง ฝังเข็มช่วยได้ - ลดอาการปวดเมื่อยคลายเหนื่อยใจ ให้เวชศาสตร์ฟื้นฟูช่วยท่าน