คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

"ตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมทั่วไป ,ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร,ลำไส้ใหญ่ และ ผ่าตัด"