คลินิกนอนกรน เสี่ยง!! หยุดหายใจขณะหลับ

อ่อนล้า ง่วงนอนกลางวัน ปวดมึนศรีษะ ความดันโลหิตสูง