ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ที่อยู่: เลขที่ 16/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

เบอร์โทร: 0-5554-1632

อีเมลล์: [email protected]

ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก

ที่อยู่: เลขที่ 16/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

เบอร์โทร: 055-511024 ต่อ 1052

อีเมลล์: [email protected]