หากเจ้าหน้าที่ท่านใดต้องการให้อัพโหลดไฟล์งานขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลหรือเพิ่มปุ๋มให้ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ให้แจ้งมาได้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ลงประกาศข่าวหรือแจ้งทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ท่านสามารถติดต่อเราได้จากช่องทางด่านล่างนี้