Previous
Next

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาล ตสม.

“ตั้งใจ สร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา เป็นหัวใจเดียวกันประชาชนชาวจังหวัดตาก”

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความตั้งใจ สร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา เป็นหัวใจเดียวกันประชาชนชาวจังหวัดตาก เหมือนดังคำขวัญ “ตสม.” ที่ยึดถือกันมาคือ “ต.ตั้งใจ ส.สร้างสรรค์ ม.มุ่งมั่นพัฒนา” โรงพยาบาลพร้อมยินดีต้อนรับให้บริการสุขภาพของท่านอย่างเต็มใจ

ติดตามเรา

ประชาสัมพันธ์ รพ.ตสม

รพ.ตสม

หมอเมืองตาก

โสตทัศนศึกษา รพ.ตสม

TSM Connect

ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องพิเศษ

Previous
Next

แพทย์คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ผลิตบุคลากรทางการแพทย์

พวกเราชาว ตสม. ยินดีต้อนรับ

ตั้งใจ ร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา

1200

จำนวนผู้ป่วยนอกต่อวัน

310

เตียงสำหรับผู้ป่วยใน

57

แพทย์ทั้งหมด

885

เจ้าหน้าที่ทั้งหมด