Previous
Next

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาล ตสม.

“ตั้งใจ สร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา เป็นหัวใจเดียวกับประชาชนชาวจังหวัดตาก”

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความตั้งใจ สร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา เป็นหัวใจเดียวกันประชาชนชาวจังหวัดตาก เหมือนดังคำขวัญ “ตสม.” ที่ยึดถือกันมาคือ “ต.ตั้งใจ ส.สร้างสรรค์ ม.มุ่งมั่นพัฒนา” โรงพยาบาลพร้อมยินดีต้อนรับให้บริการสุขภาพของท่านอย่างเต็มใจ

ติดตามเรา

ประชาสัมพันธ์ รพ.ตสม

รพ.ตสม

หมอเมืองตาก

โสตทัศนศึกษา รพ.ตสม

TSM Connect

ห้องพิเศษ

Previous
Next

แพทย์คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ผลิตบุคลากรทางการแพทย์

พวกเราชาว ตสม. ยินดีต้อนรับ

ตั้งใจ ร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา

1200

จำนวนผู้ป่วยนอกต่อวัน

310

เตียงสำหรับผู้ป่วยใน

57

แพทย์ทั้งหมด

885

เจ้าหน้าที่ทั้งหมด