โรงพยาบาล

    สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ร้านค้าและร้านอาหารต่างๆ     

 

ศูนย์อาหาร Canteen

ชั้น G | อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

_____________________________________

ตลาดนัดสีเขียว

ชั้น G | อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

_____________________________________

ร้านสะดวกซื้อ สหกรณ์โรงพยาบาล

ชั้น G  |  อาคารตึกศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

_____________________________________

ร้านสะดวกซื้อ 7-11

ชั้น G  |   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

_____________________________________

CAFE AMAZON

บริเวรด้านข้างตึกพิเศษ

_____________________________________