โรงพยาบาล

    สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ร้านค้าและร้านอาหารต่างๆ     

 

ศูนย์อาหาร Canteen

ชั้น G | อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

_____________________________________

 

ร้านสะดวกซื้อ สหกรณ์โรงพยาบาล

ชั้น G  |  อาคารเฉลิมพระเกียรติ

_____________________________________

ร้านสะดวกซื้อ 7-11

ชั้น 1  |   อาคารรวมน้ำใจ 

_____________________________________

CAFE AMAZON

 

_____________________________________

  ห้องน้ำสะอาด

 

บริเวณหลังอาคารรวมน้ำใจ

 

_____________________________________

ห้องฟิตเนส สำหรับเจ้าหน้าที่