• 31 May 2023

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคุณชลาลัย เขียวสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ได้ร่วมแสดงความยินดีกับทีม Sky Doctor โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่สามารถผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และได้รับการอนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดย พญ. ศิวนาฏ พีระเชื้อ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และทีมงาน เป็นตัวแทนเดินทางไปรับมอบหนังสืออนุมัติและประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี