• 26 September 2022

วันเสาร์ ที่ 25 กันยายน 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล นำโดย นางสาวปรารถนา หมี้แสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทรงม้า) ณ บริเวณวงเวียนใหญ่แม่สอด (ทางหลวงหมายเลข 12) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ในการนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ตั้งบูธให้ประชาชนผู้สนใจเช่าบูชาเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นทำพิธีสิทธิชัยมังคลาภิเษก ปี 2521 เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารพยาธิวิทยาและนิติเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช