• 10 February 2023

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดย พญ.ศิริวรรณ เชาว์โน นายแพทย์ชำนาญการ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดตาก จัดกิจกรรม สูงวัยใส่ใจคุณภาพโดยมีกิจกรรมการให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจการมองเห็น วัดความดันลูกตา ประเมินภาวะเสี่ยงพลัดตก หกล้ม ข้อเข่าเสื่อม ภาวะซึมเศร้า ภาวะเสี่ยงสมองเสื่อม โภชนาการ ปัญหาการนอนหลับ และการกลั้นปัสสาวะ โดยจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช