• 25 May 2021

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว สำหรับผู้มารับบริการ สำหรับ ผู้ป่วยรายเก่า หรือ ผู้ป่วยนัดหมาย #สิทธิ์การรักษาที่สามารถใช้ตู้เปิดบัตรอัตโนมัติ ได้แก่ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในเขตอำเภอเมืองตาก สวัสดิการข้าราชการ สวัสดิการข้าราชการท้องถิ่น ประกันสังคม รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชำระเงินเอง

#ตสม ตั้งใจ สร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา