• 18 August 2021

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้สั่งการให้ทีม sky doctor โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกให้การช่วยเหลือด่วนแก่ผู้ป่วยวิกฤต-ฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย คือ ผู้ป่วยหญิงอายุ 28 ปี ตั้งครรภ์แฝด อายุครรภ์ 33 สัปดาห์ มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตก มีความเสี่ยงสูงที่จะคลอดก่อนกำหนด โดยทารกในครรภ์มีน้ำหนักเพียง 1,200 กรัม และ 1,800 กรัม รับจากโรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก นำส่ง รพ. พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โดยร่วมกับชุดปฏิบัติการบิน กองกำลังนเรศวร ใช้เวลา รับ-ส่งผู้ป่วยทั้งหมด 2 ชั่วโมง ขณะนี้ผู้ป่วยได้รับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว