• 25 May 2021

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้สั่งการให้ทีม sky doctor โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกให้การช่วยเหลือเร่งด่วน โดยนำส่งผู้ป่วยเด็กหญิงที่คลอดก่อนกำหนดซึ่งอายุได้ 2 วัน มีภาวะระบบหายใจล้มเหลว และความดันต่ำวิกฤต ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและยากระตุ้นหัวใจ รับจาก โรงพยาบาลอุ้มผาง นำส่ง โรงพยาบาลแม่สอด โดยร่วมกับหน่วยบินตำรวจจังหวัดตาก ใช้เวลานำส่งผู้ป่วยทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยได้รับการรักษาเรียบร้อยจนพ้นวิกฤตแล้ว ขอขอบคุณศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ , หน่วยบินตำรวจจังหวัดตาก , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก , รพ. อุ้มผาง , รพ. แม่สอด เป็นอย่างสูงค่ะ และขอชื่นชม, ให้กำลังใจบุคลากรทีม sky doctor รพ. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อให้ปลอดภัยทุกภารกิจการบินค่ะ 1. แพทย์หญิงศิวนาฏ พีระเชื้อ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2. แพทย์หญิงธีรารัตน์ เพ็ชรประเสริฐ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน3. นายพิทักษ์ ย้อยดี พยาบาลวิชาชีพกลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 4. นางปราณี ลำจวน พยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU)5. นิสิตแพทย์ เปรมวิทย์ ก้อนนาค นิสิตแพทย์ปีที่ 5 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช