• 22 กุมภาพันธ์ 2021

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน พร้อมด้วย นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ร่วมพิธีฯเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

การได้รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อคณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตลอดจนประชาชนผู้มารับการรักษาพยาบาลทุกหมู่เหล่า