• 15 August 2023

สัปดาห์ใส่เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยนัดหมาย วันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกหู คอ จมูกชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก 055-511024 ต่อ 1036