• 21 October 2023

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มการพยาบาล นำโดย นางนิตยา สุวรรณาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พญ.มานิตา พนธารา ศัลยแพทย์ตกแต่ง พร้อมด้วย พยาบาล เจ้าหน้าที่ ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมพิเศษ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2566 โดยในงานมีกิจกรรมรณรงค์ “การเสริมสร้างภาวะสุขภาพ” บริการให้คำปรึกษาและตรวจ HPV , กิจกรรมล้างมือ , การช่วยกู้ชีพพื้นฐาน , ประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะ / บริจาคโลหิต / บูชาเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่น 2521 / โปรแกรมออกตรวจพิเศษ SMC ศัลยกรรมตกแต่ง ณ กาดนั่งยองคล้องย่าม ริมแม่น้ำปิง จังหวัดตาก โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก