• 4 August 2023

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตาก จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ (Health Literacy) ในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ รวมถึงจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมี พญ.ศิริวรรณ เชาว์โน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวนันท์นภัส ม่วงมิตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ เรื่องการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ทั้งนี้มีกิจกรรมฝึกสมองป้องกันสมองเสื่อม ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช