• 13 April 2023

วันที่ 12 เมษายน 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นประธานเปิดโครงการ “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล” ภายใต้ชื่อ มนต์เสน่ห์สงกรานต์สำราญม่วนใจ๋ @ ตสม. โดยมีนายแพทย์พัฒนะ ภู่พัฒนะกุล กล่าวรายงาน ในงานมีกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป พระรูปหล่อจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และรดน้ำขอพร คณะผู้บริหาร ผู้เกษียนอายุราชการ เพื่อสืบสานประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น โดยจัดกิจกรรม ณ บริเวณด้านหน้าศาลาตันติสุนทร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช