• 30 November 2022

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นประธานในพิธีทำบุญหอผู้ป่วยพระสงฆ์ และนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 6 รูป จากวัดถ้ำจุนโท สวดเจริญพระพุทธมนต์และเจิมหอผู้ป่วยเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี หลวงพ่อไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมพิธี ณ หอผู้ป่วยพระสงฆ์ อาคาร 75 ปี ชั้น 6 ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการเปิดหอผู้ป่วยพระสงฆ์เพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ สามเณรอาพาธ ในการนี้ พระอาจารย์สัมฤทธิ์ ฐิตสิทธิ (พระอาจารย์เขียว) เจ้าอาวาสวัดถ้ำจุนโท มอบเงินให้โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน 300,000 บาท