• 15 June 2023

วันที่​ 15​ – 16 มิถุนายน​ 2566​ นพ.บรรเจิด​ นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช​ มอบหมายให้ นพ.ชญานิน ศรีสุข​ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดการอบมรมพัฒนาบุคลากรการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (STROKE) และโรคหัวใจ (STEMI) และเป็นวิทยากรให้ความรู้แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (STROKE) และส่งต่อเครือข่ายที่ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (STROKE) ในจังหวัดตาก และ นพ.พงศธร พัชระสุภา อายุรแพทย์โรคหัวใจ นางธิดา ศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวพรพัสนันท์ สายวานิช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายสิทธิพงศ์ พรมหาญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ​ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา​ ชั้น​ 5​ อาคารผู้ป่วยนอก​ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช