• 3 June 2023

วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2566 นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรทางการพยาบาล ร่วมกับศูนย์เครื่องมือแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาความรู้คู่ทักษะการใช้งานเครื่องมือแพทย์ สำหรับพยาบาล ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Endomed (1999) จำกัด,บริษัท Saintmed จำกัด (มหาชน) และ บริษัท Xovic จำกัด รวมทั้ง พว.นวรัตน์ ดุลยพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม รพ.ตสม. มาร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช