• 4 April 2023

วันที่ 3 – 4 เมษายน 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหราช นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และกลุ่มการพยาบาลร่วมต้อนรับพยาบาลจบใหม่ซึ่งทางทีมพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ กลุ่มการพยาบาล ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ น้องใหม่ สู่ครอบครัว ตสม. อย่างอบอุ่น ในปีนี้มีน้องใหม่ทั้งหมด 9 คน ณ ห้องประชุมพระเชียงเงิน ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช