• 28 February 2023

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นพ.วันชัย พินิชกชกร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด โดยกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ได้จัดอบรมโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ให้ได้รับการรักษาต่อเนื่อง อาการทางจิตสงบ ครอบครัวและชุมชนปลอดภัย จากผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ร.ต.อ.อภิชาติ​ ปัด​ภัย​ รอง​ สว​ป.สภ.เมืองตาก​ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้​ ในหัวข้อ​ พ.ร.บ.สุขภาพ​จิต​ พ.ศ.2551​​ และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 การเจรจาต่อรองตามยุทธ​วิ​ธีตำรวจ​ มีการฝึกซ้อมสถานการณ์สมมุติ (Training Scenario)​ การระงับ​เหตุคนคุ้มคลั่ง​ด้วยชุดไม้ง่าม​ ปืนไฟฟ้า​ Taser และ​ การระงับ​เหตุมือปืน​ (Active​ Shooter​) มีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กองสวัสดิการสังคม และ อสม. ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอใกล้เคียง เข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน เป็นระยะเวลา 2 วัน ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช