• 20 July 2023

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บ และมอบของอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถบรรทุกตู้ทึบหกล้อชนรถยนต์กระบะ มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 13 ราย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช