• 11 April 2023

วันที่ 11 เมษายน 2566 นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วย ดร.เกศราภรณ์ พลสีลา ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดตาก เยี่ยม ติดตามให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ณ กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย และหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งมอบแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และของที่ระลึก โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช