• 10 January 2023

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เแก่ตำรวจภูธรจังหวัดตาก สถานีตำรวจอำเภอเมืองตาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก และแขวงทางหลวงตากที่1 เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566