• 27 October 2023

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอขอบคุณ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก (Bangkok Hospital Phitsanulok) บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 500 ขวด โดยนางนิตยา สุวรรณาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บริเวณหน้าห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคาร 100 ปีฯ เพื่อสนับสนุน “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งในปีนี้จัดในธีมหัวข้อ “No Stroke for All Thais by New Gen : คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” ในวันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม 2566 พร้อมกันทั้งประเทศ