• 24 August 2023

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นางสาวปรารถนา กาญจนจตุรงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะ เจ้าหน้าที่โรงบาล ร่วมรับมอบผ้าดิบห่อศพจากเพจปันบุญ 2 ผ้าดิบห่อศพบริจาค จำนวน 21 ห่อ ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ห้องมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชั้น 1 อาคารรวมน้ำใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้