• 16 November 2022

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายดุสิต – นางวราภรณ์ นุธรรมโชติ นายมีชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ และนางเซี้ยมเกียว แซ่เจี่ยบริจาคเตียงไฟฟ้า ปรับระดับ มูลค่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)ให้แก่หอผู้ป่วยสงฆ์ อาคารพิเศษ 75 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีนางสาวชลาลัย เขียวสุววณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นผู้รับมอบขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้