• 15 November 2022

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ผศ.(พิเศษ) พญ.รุจาภา เพชรเจริญ พร้อมด้วยคณะทำงานโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าร่วมรับรางวัลหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงานดีเด่น(ระดับ 4 ดาว) จาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในโครงการส่งเสริมทักษะทางการเงิน สำหรับคนวัยทำงาน (Fin.ดี Happy Life!!!) ประจำปี 2564 ณ ห้องพิธี ชั้น 4 อาคารสำนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่