• 25 October 2022

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำส่วนราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก

ทั้งนี้ จังหวัดตาก ได้มีการขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพา ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย โดยการจัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง รวมกิจกรรมออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 นี้